Grikon oferuje klientom stałą opiekę nad sprawami informatycznymi przy stałych kosztach.

Obniżamy koszty utrzymania systemu informatycznego, zapewniamy ciągłość pracy, zmniejszamy ryzyko awarii oraz poprawiamy bezpieczeństwo danych.

Obsługa informatyczna firm z Leszna i okolic.

Kontakt:
tel. 609 059 965
email:kontakt@grikon.eu

Spis treści

Nasze Usługi Obejmują

Administracja serwerami

 • konfiguracja, zarządzanie serwerami i sieciami
 • stały monitoring
 • wdrażanie środowiska wirtualizacji z wykorzystaniem VMware

Archiwizacja i kopia zapasowa

 • zabezpieczamy dane
 • wykonujemy okresowe testy kopi danych
 • tworzymy min. dwie lokacje do przechowywania kopi w celu uniknięcia zdarzeń losowych jak np. pożar, w którym są przechowywane kopie danych

Doradztwo, wsparcie

 • wsparcie uzytkowników w momencie awarii komputera lub oprogramowania
 • dobór sprzętu komputerowego
 • doradztwo i pośrednictwo przy zakupie
 • przeniesienie (migracja) danych
 • przygotowanie do pracy sprzętu komputerowego i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja dostępu do Internetu
 • konfiguracja poczty e-mail

Bezpieczeństwo informacji - Polityka bezpieczeństwa danych

Najważniejszym w dzisiejszych czasach problemem firm jest zabezpieczenie dostępu do danych. Nie dotyczy to tylko ataków z zewnątrz na infrastrukturę informatyczną ale również zabezpieczenie wypływu danych z wewnątrz organizacji.

 • Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Audyt sprzętu komputerowego
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Zarządzanie urządzeniami Firewall
 • Zabezpieczanie dostępu do danych firmowy z sieci zewnętrznej
 • Zabezpieczanie dostępu do danych firmowy w sieci wewnętrznej
 • Polityka zmiany haseł
 • Polityka uprawnień na serwerach

Praca zdalna dla pracownika

Monitoring

Zarządzanie projektami informatycznymi

Właściciele firm i Kierownictwo z jednostek publicznych wykonują dużo zadań. Między innymi są realizowane nowe cele jak również spełniane nowe wytyczne oraz wymogi nadesłane z jednostki nadrzędnej.

Realizacja nowych celów wymaga zbadania i rozeznania się w tematyce. W celu wybrania najlepszego rozwiązania wymagane jest doświadczenie i wiedza.

Pomagamy i rekomendujemy jakie technologie, rozwiązania lub z jaką firmą podjąć współpracę przy wdrożeniu nowych systemów np. Elektroniczny Obieg Dokumentów, Modernizacja serwerowni.

Nadzorujemy prawidłowy przebieg i weryfikujemy poprawność wykonanych prac zleconym firm trzecim.

Systemy dziedzinowe

Posiadamy duże doświadczenie z oprogramowaniem dla urzędów miast i gmin.

Takich jak:

 • Aplikacja Źródło
 • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Podpisy kwalifikowane
 • Platforma ePUAP
 • z firmy Radix
 • z firmy Plus
Wiedza i doświadczenie od roku 2005

Oprócz bieżącej obsługi, zapewniamy także wsparcie, w której nasza wiedza i doświadczenie mogą okazać się bezcenne.

Wybór i wdrożenie korzystnego rozwiązania, porada w zakresie możliwości technologicznych.

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych klientów.

Korzyści dla twojej firmy

Bezpieczeństwo

Chronimy dane: tworzymy kopie zapasowe, wdrażamy procedury kontroli backupów i ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Zabezpieczamy Państwa system informatyczny przed atakami z zewnątrz oraz przez zagrożeniami płynącymi z działania pracowników.

Dbamy o legalność, by chronić Państwa firmę przed ryzykiem płynącym z używania nielicencjonowanego oprogramowania.

Redukcja kosztów

Pozwala Ci skupić się na tym, co potrafisz robić najlepiej.

Możesz sporo oszczędzić. Zatrudnianie pracownika z branży IT to niestety spory wydatek. Oprócz konkurencyjnej pensji, musisz zapewnić mu stanowisko pracy, niezbędny sprzęt o odpowiednich parametrach technicznych, a także benefity, które sprawią, że pozostanie w Twojej firmie mimo spływających zewsząd ofert zatrudnienia.

Nasi klienci

Poniżej lista klientów objętych kompleksową opieką w ramach stałej umowy na obsługę informatyczną.

 • Urząd Gminy Święciechowa
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
 • Drukarnia Leszno
 • Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Lesznie

Zapytaj o ofertę

Potrzeby każdego klienta, rospatrywane są inwidualnie a w drodze wzajemnych negocjacji i ustaleń, przygotowujemy ofertę stałej obsługi informatycznej i doradczej.

W ramach zryczałtowanej, comiesięcznej opłaty klient otrzymuje określoną liczbę wizyt, gwarantowany czas reakcji w przypadku awarii oraz pomoc techniczną i merytoryczną przez telefon.

Skontaktuj się z nami